Regulamin:

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania ze strony tradebizz.pl.pl prowadzony przez UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o., ul. St. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, Polska, Nr KRS 0000030149; NIP 527-10-48-139.

§2. Definicje

Katalog - strona internetowa pod adresem tradebizz.pl.pl
Użytkownik - osoba dodjąca stronę do Katalogu
Strona - zgłaszana do Katalogu przez Użytkownika domena internetowa
Moderator - zespół prowadzący i moderujący tradebizz.pl.pl

§3. Zgłoszenie strony do katalogu

a) Wpis do Katalogu jest bezpłatny, istnieje równierz wersja płatna wpisu.
b) Aby strona została dodana konieczna jest akceptacja Moderatora.
c) Katalog zastrzega że nie będą dodawane Strony lub będą usuwane już istniejące w których treść:
- są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym,
- wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.,
- zawierają treści wulgarne, faszystowskie, propagujące przemoc, itp.,
- Strony są w budowie lub są tzw. wizytówkami,
- Strony, zawierają treść, która jest widoczna wyłącznie po zalogowaniu się,
- Strony zawierają kopie treści umieszczanych na innych stronach w sieci pod różnymi adresami, - Są stronami, na których przeważają reklamy nad treścią,
- Strony są o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej,
- Strony naruszają prawa autorskie osób trzecich,
d) Opis dodawanej strony powinien być rzeczowy, pozbawiony błędów ortograficznych
e) Słowa kluczowe należy wpisywać małymi literami oddzielając je przecinkiem, np: hotel, restauracja
f) Adres strony powinien prowadzić do strony głównej serwisu
g) Treść strony musi być zgodna z kategorią do jakiej została dodana

§4. Postanowienia końcowe

a) Moderator Katalogu ma nieograniczone prawo do wprowadzania dowolnych zmian w zgłaszanych i istniejących już w Katalogu wpisach. Może je usuwać, edytować, modyfikować, blokować itd…
c) Moderatot zastrzega sobie prawo do wyłączenia Katalogu bez podawania przyczyn takiego działania.