Wywiad
Logo dla polskich butów
O znaku promocyjnym „W Polskich Butach Dookoła Świata” rozmawiamy z Andrzejem Rasińskim, prezesem Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi.
1. - Polska Izba Przemysłu Skórzanego w ostatnim czasie wzmocniła działania promujące znak słowno-graficzny„W Polskich Butach Dookoła Świata”. Jakie jest aktualnie zainteresowanie polskich producentów obuwia tą akcją?
- Na dzisiaj zainteresowane oceniam jako duże. Propozycje wykorzystania znaku skierowaliśmy na razie tylko do członków naszej Izby i spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem.
2. - Czy są już firmy, które skorzystały z możliwości wykupienia tego znaku?
- Tak. Pięciu producentów obuwia już rozpoczęło sygnowanie swoich produktów znakiem „W Polskich Butach Dookoła Świata”. Są to firmy różnej wielkości i działające w różnych segmentach rynku, od obuwia dziecięcego po obuwie specjalistyczne. Można oszacować, że w skali roku około 2,5-3 mln par butów trafi na rynek z tym znakiem. To dużo, ale to dopiero początek.
3. - Jakie są koszty związane z uzyskaniem prawa do posługiwania się tym znakiem?
- Koszty nie są duże i zależą od kilku czynników, jak: wielkość firmy, obroty i czas wykorzystywania znaku. Cały przychód z opłat wnoszonych przez firmy przeznaczany jest na działalność statutową Izby.
4. - Jak długo firma może posługiwać się znakiem?
- Firma może tak długo posługiwać się znakiem jak długo jest polskim producentem produkującym swoje wyroby w Polsce, oraz jak długo będzie wyrażać zainteresowanie znakiem. Czyli bardzo proste warunki.
5. - Czy w momencie przedłużenia okresu wykorzystywania znaku, producent ponosi dodatkowe koszty, jeśli tak, to w jakiej wysokości?
- Trudno mówić o dodatkowych kosztach. Opłaty wnoszone przez użytkowników znaku nie są zaczerpnięte z taryfikatora czy cennika. Izba nie prowadzi typowej działalności komercyjnej. Jako podstawową jednostkę czasu wykorzystywania znaku przyjęliśmy 1 rok, aczkolwiek są firmy, które od razu zdecydowały się na dłuższy okres, np. 3 lata. Jest to zrozumiałe i logiczne jeżeli popatrzymy przez pryzmat cyklu życia produktu, marketingu, czasu przygotowania kolekcji itd.
6. - W jaki sposób firmy produkujące buty mogą wykorzystywać znak „W Polskich Butach Dookoła Świata”?
- Jest wiele możliwości. Zaczynając od prostego komunikacji ze swoimi odbiorcami, podkreślając, że produkt, którego zakup rozpatrują, jest polskim produktem, wyprodukowanym w naszym kraju przez polskiego producenta. Kończąc na wielopłaszczyznowych kampaniach wizerunkowych, zarówno marki jak i systemu dystrybucji czy też wsparcia sprzedaży. To, jak wykorzystać znak, zależy przede wszystkim od producenta, przedsiębiorcy. Od tego, jak i w jakim zakresie i przy użyciu jakich środków prowadzi swoją politykę marketingową oraz jaki ma model biznesowy. Myślę, że to, jak można wykorzystać znak „W Polskich Butach Dookoła Świata” zobaczymy w praktyce po pewnym czasie, bo kreatywność polskich producentów jest naprawdę bardzo duża.
7. Jakie korzyści, Pańskim zdaniem, odniosą polscy producenci sygnując swoje buty tymże znakiem?
- Moim zdaniem, mogą przede wszystkim w prosty sposób podkreślić swoją tożsamość - polskie pochodzenie swoich produktów. Jest to istotne dla coraz większej liczby klientów. Jest to również coraz ważniejsze dla wielu sklepów sprzedających obuwie różnego pochodzenia. Nie jest tajemnicą, że większość obuwia, które można kupić w kraju, pochodzi z importu. W zdecydowanej większości są to produkty niskiej jakości. Klienci poszukują polskich produktów, które są wysokiej jakości, bezpieczne i przyjazne. W natłoku ofert i propozycji, agresywnego marketingu możliwość łatwej i szybkiej identyfikacji oraz podjęcia świadomej decyzji zakupowej ma swoją wartość. O tym nie trzeba przekonywać nikogo kto zajmuje się biznesem. Dotychczas wielu producentów na własną rękę starało się zwracać uwagę konsumenta na polskość produktów, używając różnych formuł i zapisów. Jako Izba mieliśmy dużo sygnałów, że jest potrzeba podkreślenia i identyfikacji polskiego produktu i polskiego producenta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zaproponowaliśmy właśnie taki wspólny mianownik, znak słowno-graficzny „W Polskich Butach Dookoła Świata”.