Publikacje

Papierniczy Świat
Jest niezależnym, fachowym periodykiem przeznaczonym dla menadżerów i kadr kierowniczych firm handlowych, hurtowni i sklepów detalicznych działających w branży materiałów biurowych i szkolnych. Krąg czytelników w naturalny sposób poszerzają osoby odpowiedzialne za materiałowe zaopatrzenie firm i instytucji.
Papierniczy Świat za główny cel stawia sobie prezentację całych grup towarowych kładąc szczególny nacisk na nowości techniczne i rynkowe. Ponieważ pismo jest skierowane do handlowców, a nie techników, każde z jego wydań zawiera opracowania na temat praktyki handlu w tej specyficznej branży. Piszemy o zarządzaniu, organizowaniu pracy własnej, wizerunku firmy, autoreklamie, pozyskiwaniu stałej klienteli, podatkach i prawnej stronie działalności handlowej oraz o wystroju sklepu. Nie brakuje również doniesień z branżowych imprez targowych i wystawienniczych. 
Papierniczy Świat to także płaszczyzna spotkań ludzi z branży: na naszych łamach rezerwujemy miejsce na portret osobowości i firm, które odnosząc sukcesy zasługują na uznanie całego środowiska zawodowego.

Katalog PBS
To kompendium zawierające aktualne dane dotyczące wszystkich firm działających w polskiej branży materiałów papierniczych, biurowych i szkolnych. Informacje zebrane na jego stronach są niezbędnym narzędziem pracy dla wszystkich branżowców, służącym do planowania i realizacji zakupów oraz sprzedaży. Jasny i przejrzysty układ pomoże wybrać poszukiwaną grupę produktów oraz firmę, która wytwarza lub dystrybuuje wybrany asortyment. Posłuży on również w nawiązaniu nowych kontaktów handlowych i poszerzeniu zakresu i obszaru działalności producentów, importerów i hurtowników.
       W celu rozwijania kontaktów międzynarodowych rozprowadziliśmy poprzez International Stationery Press Association kilkaset egzemplarzy katalogu wśród obcokrajowców zainteresowanychrynkiem polskim.